Jadual Waktu Rasmi KUSESS

Selamat datang ke laman web jadual waktu kusess. Ini merupakan tahun yang ke-13 laman web jadual ini dilancarkan. Laman web ini mengandungi jadual waktu untuk dimuat turun oleh guru, pelajar mahupun ibu bapa. Versi jadual terkini boleh dimuatturun dengan cara klik 'Tahun' di navigasi. 

Jadual 2022 V10.01 adalah versi yang terkini. 
Menggunakan format terbaru KSSM dan penjajaran Covid-19.

Sila view atau download file .PDF sahaja. File .ROZ tidak perlu didownload kerana ia adalah file untuk perisian jadual waktu.

Changelog 2022 v10.01/v10.00
 1. Guru baharu -->Syed, Raihan Rozana, Siti Hajar
 2. Adjust cg Amir 
Changelog 2022 v9.03/v9.04
 1. Jumaat W1 = 7.45am
 2. Adjust redundant subject 
Changelog 2022 v9.00/v9.01
 1. Adjust (1) Cg Raihan, (2) Cg Alina, (3) Cg Ayu
 2. PJK 5I --> Ustzh Norhayati
 3. PJK 5B --> Cg Ezizatul
Changelog 2022 v8.00
 1. Remove (1) Cg Adnin (2) Cg Azmarina
Changelog 2022 v7.00/v7.01
 1. Rehat 2 sesi
 2. PJK 2W padang
Changelog 2022 v6.10
 1. PJK 1B <--Cg Muzaimah
 2. PJK 3B <-- En Fairol
 3. P. Moral F1 <-- Cg Armiza
Changelog 2022 v6.03
 1. Request <-- Cg Norihan
 2. Rearrange jadual guru pdf
Changelog 2022 v6.02
 1. Request <-- Cg Amir
Changelog 2022 v6.01
 1. Susun guru elektif

Changelog 2022 v5.00
 1. Remove Izmayudy
 2. Rearrange mentor 1I, 4I dan 4M
 3. Rearrange PJK 1B, 2B, 3B, 4B dan 5B
 4. Add new teacher - Ainul
 5. Rearrange Bio T4 dan T5
 6. Add classroom - DM
--------------------------------------------------------------------------------
Changelog 2021 v17.01
 1. PdPC + PdPR
 2. Rehat F5 2 sesi
Changelog 2021 v9.12
 1. Waktu Jumaat adjusted +15min
Changelog 2021 v9.10
 1. 3X petang -> max 2X
 2. Update nama mentor kelas.
--------------------------------------------------------------------------------

Changelog 2020 v3.10
 1. Korea -> +F4
 2. F4 wed ->lunch @ 12.30P. 13.00-14.00: PJK
Changelog 2020 v3.00
 1. Add PRINCP (His + PJK)
 2. PJK F4 3-->4 period 2+1+1
 3. Cg Noryati Subj:His in BSEN
 4. Cg Alina Fri:Early period
 5. Cg Izmayudy + PJK F3
 6. ENG F4 2+2+2
Changelog 2020 v2.00
 1. 4N -->DLP
 2. Add mentor 
Changelog 2020 v1.00
 1. Reconstruct base template
 2. Generate new 
---------------------------------------------------------------------------------------
Changelog 2019 v5.00
 1. Lunch/solat time added [1-2pm] - all forms
 2. bm t3 7->8 waktu
 3. 15 periods --> 17 periods / day
Changelog 2019 v4.00
 1. New teachers added. [3]
 2. Request untuk guru ambil anak 
Changelog 2019 v3.00
 1. Set system untuk English T5 (all classes)
 2. Set system untuk Addmath T5 (BDI/MN)

---------------------------------------------------------------------------------------

Changelog 2018 v2.11
 1. Request - Kelas sejarah Pn Aridah Selasa 8W->6W
 2. Affected - Kelas Pn Rihanatun Isnin Bi 3M -> selasa
 • Guru terlibat: Pn Aridah, Pn Rihanatun
 • Kelas terlibat : 3M 

Changelog 2018 v2.10
 1. Tiada penjanaan baru. Cuma sedikit modifikasi dan tidak melibatkan banyak guru.
 2. Set untuk kelas seni dan music F3 dirombak
  • 3B, 3D dan 3N - Fully seni
  • 3I dan 3M set grouping seni + music
 3. Update bilik untuk subjek math, seni...

Changelog 2018 v2.00
 1. Penjanaan baru keseluruhan jadual.
 2. Jadual sivik T3, T4 dan T5 telah menempatkan guru.
 3. Kemaskini susunan guru PJK T1-5
 4. Jadual Jumaat bermula 7.45am
 5. Cantum kelas sivik single kepada double period.
 6. Rearrange panitia Math
 7. Rearrange panitia Sains
 8. Rearrange panitia PAI
 9. Combine bahasa asing menjadi 1 subjek
 10. Masukkan nama mentor kelas
 11. Tambah math 1D -> 7 W
 12. Memasukkan sesi kaunseling dan seni pada waktu fol T5.
 13. Betulkan guru RBT 1I/1B
 14. Kemaskini guru yg teribat mesyuarat pentadbir hari Jumaat


Sila bandingkan jadual yang dipapar disini dengan jadual rasmi yang telah disahkan. Jika terdapat perbezaan, gunakan jadual di laman web kerana jadual yang dipapar disini adalah yang terkini.

Maklumat berkenaan versi jadual
Format versi jadual adalah seperti berikut : 20YY Va.bc dimana, 
YY, adalah tahun jadual
a, adalah siri penjanaan. Jika terdapat penjanaan semula, siri 'a' akan bertambah
b, tiada penjanaan tetapi ada kemasukan guru dan pertukaran subjek dikalangan guru.
c, tiada perubahan guru, cuma terdapat perubahan kedudukan subjek pada jadual waktu guru.
 

Sila baca komen berkenaan jadual 2020 v3.00
Penjanaan jadual sangat mengambil berat perkara-perkara di bawah, namun disebabkan banyak kekangan maka ada diantara guru yang mendapat peruntukan jadual yang tidak ideal. Antara perkara-perkara yang terpaksa dilakukan ialah:
 • 4 waktu berturutan (Maksimum ialah 4)
 • Lebih dari 6 waktu pengajaran sehari (Maksimum ialah 7)
 • Sivik 1 period 2 kali seminggu (T4 dan T5 sahaja)
 • Period bahasa Melayu 2x2 dan 2x1 bagi tingkatan 4 dan 5.
 • Jadual penggunaan makmal sains (Makmal sains 1,2 dan 3 untuk semua kelas sains tingkatan menengah rendah)
 • Rehat 2 sesi
Kekangan dan punca:
 • Majoriti bilangan waktu sehari adalah 'ganjil' dan bukan 'genab'. Kelas genab terpaksa diganjilkan.
 • Bilangan makmal sains yang terhad.
 • Kekangan/set/perhubungan jadual untuk
  • Bahasa antarabangsa
  • Pendidikan Islam dan moral
  • PJK
  • Set kimia/matermatik tambahan/BM/BI
 • Pentadbir dan guru yang terlibat dengan mesyuarat pada hari Jumaat. Jadual terpaksa dikosongkan pada hari tersebut.
 • Waktu KH/RBT. Guru bergabung dalam 1 kelas. Saiz waktu yang besar. Kelas tidak berkongsi bengkel.
Perubahan jadual waktu yang telah disahkan secara rasmi akan menyebabkan jadual guru yang lain turut menerima kesan. Kebiasaannya ia akan memberikan kesan yang negatif seperti waktu berturut-turut, kehilangan penggunaan bilik/makmal dan pecah SET. Berikut adalah permintaan perubahan yang sukar dilakukan.
 • Waktu senggang di awal pagi
 • Menambahkan gap/ruang diantara kelas
 • Waktu senggang di hujung hari persekolahan.
 • Kelapangan pada hari Jumaat.
 • Membuat kumpulan SET pada kelas yang mempunyai guru yang sama.
Permintaan untuk tujuan diatas sebaiknya dilakukan oleh guru yang ingin membuat perubahan secara suka sama suka dengan guru yang yang terlibat. Jika telah berbuat demikian, sila maklumkan kepada JK Jadual untuk dikemaskini di dalam sistem bagi mengelakkan masalah semasa penjanaan kelas relief. Kerjasama guru-guru adalah sangat diharapkan untuk kelancaran jadual yang telah disusun. 

Penjanaan jadual KSSM yang bermula pada tahun 2017 adalah lebih sukar dari tahun sebelumnya (KBSM). Jadual KSSM menetapkan bilangan waktu minimum 1 sesi pembelajaran adalah 1 jam (2 waktu) dan ini amat sukar jika terdapat waktu ganjil pada hari tertentu seperti hari Jumaat. Oleh yang demikian, hampir separuh dari jadual tidak dapat dijanakan sempurna oleh komputer dan perlu dilengkapkan dengan cara manual. Jika tertadapat susunan yang tidak teratur pada jadual individu guru itu adalah disebabkan kesukaran untuk menyusun jadual yang sangat komplek oleh ketidakupayaan pemikiran manusia iaitu saya.