Jadual Waktu KUSESS

Selamat datang ke laman web jadual waktu kusess. Laman web ini mengandungi jadual waktu untuk dimuat turun oleh guru, pelajar mahupun ibu bapa. Versi jadual terkini boleh dimuatturun dengan cara klik di navigasi.

Jadual 2017 V4.12 Final adalah versi yang terkini.
Menggunakan format terbaru KSSM

Sila bandingkan jadual yang dipapar disini dengan jadual rasmi yang telah disahkan. Jika terdapat perbezaan, gunakan jadual di laman web kerana jadual yang dipapar disini adalah yang terkini.

Sila baca komen berkenaan jadual 2017 v4.12
Penjanaan jadual sangat mengambil berat perkara-perkara di bawah, namun disebabkan banyak kekangan maka ada diantara guru yang mendapat peruntukan jadual yang tidak ideal. Antara perkara-perkara yang terpaksa dilakukan ialah:
 • 4 waktu berturutan (Maksimum ialah 4)
 • Lebih dari 6 waktu pengajaran sehari (Maksimum ialah 7)
 • Sivik 1 period 2 kali seminggu (T4 dan T5 sahaja)
 • Period bahasa Melayu 2x2 dan 2x1 bagi tingkatan 4 dan 5.
 • Jadual penggunaan makmal sains (Makmal sains 1,2 dan 3 untuk semua kelas sains tingkatan menengah rendah)
 • Rehat 2 sesi
Kekangan dan punca:
 • Majoriti bilangan waktu sehari adalah 'ganjil' dan bukan 'genab'. Kelas genab terpaksa diganjilkan.
 • Bilangan makmal sains yang terhad.
 • Kekangan/set/perhubungan jadual untuk
  • Bahasa antarabangsa
  • Pendidikan Islam dan moral
  • PJK
  • Set kimia/matermatik tambahan/BM/BI
 • Pentadbir dan guru yang terlibat dengan mesyuarat pada hari Jumaat. Jadual terpaksa dikosongkan pada hari tersebut.
Perubahan jadual waktu yang telah disahkan secara rasmi akan menyebabkan jadual guru yang lain turut menerima kesan. Kebiasaannya ia akan memberikan kesan yang negatif seperti waktu berturut-turut, kehilangan penggunaan bilik/makmal dan pecah SET. Berikut adalah permintaan perubahan yang sukar dilakukan.
 • Waktu senggang di awal pagi
 • Menambahkan gap/ruang diantara kelas
 • Waktu senggang di hujung hari persekolahan.
 • Kelapangan pada hari Jumaat.
 • Membuat kumpulan SET pada kelas yang mempunyai guru yang sama.
Permintaan untuk tujuan diatas sebaiknya dilakukan oleh guru yang ingin membuat perubahan secara suka sama suka dengan guru yang yang terlibat. Jika telah berbuat demikian, sila maklumkan kepada JK Jadual untuk dikemaskini di dalam sistem bagi mengelakkan masalah semasa penjanaan kelas relief. Kerjasama guru-guru adalah sangat diharapkan untuk kelancaran jadual yang telah disusun.