Jadual Waktu Rasmi KUSESS

Ini adalah laman web terbaru jadual waktu Kusess yang secara rasminya telah dimigrasi dari website lama bermula pada 28 Februari 2023.  Walaubagaimanapun, file jadual masih boleh diakses sejak tahun 2010.  Diharapkan agar website baru ini akan lebih memudahkan guru-guru untuk memuat turun jadual.


Selamat datang ke laman web jadual waktu kusess. Ini merupakan tahun yang ke-13 laman web jadual ini dilancarkan. Laman web ini mengandungi jadual waktu untuk dimuat turun oleh guru, pelajar mahupun ibu bapa. Versi jadual terkini boleh dimuatturun dengan cara klik 'Tahun' di navigasi.  Jadual adalah dalam format PDF yang terdiri dari jadual Guru, Kelas dan juga Bilik Khas.


Jadual 2023 V7.10 adalah versi yang terkini. 


Menggunakan format terbaru KSSM dan penjajaran Covid-19.

Sila view atau download file .PDF sahaja. File .ROZ tidak perlu didownload kerana ia adalah file untuk perisian jadual waktu.

Changelog 2023 v7.10


Changelog 2023 v3.00


Changelog 2023 v2.00


Changelog 2023 v1.00

--------------------------------------------------------------------------------

Changelog 2022 v10.01/v10.00

Changelog 2022 v9.03/v9.04

Changelog 2022 v9.00/v9.01

Changelog 2022 v8.00

Changelog 2022 v7.00/v7.01

Changelog 2022 v6.10

Changelog 2022 v6.03

Changelog 2022 v6.02

Changelog 2022 v6.01

Changelog 2022 v5.00

--------------------------------------------------------------------------------



Changelog 2021 v17.01

Changelog 2021 v9.12

Changelog 2021 v9.10

--------------------------------------------------------------------------------

Changelog 2020 v3.10

Changelog 2020 v3.00

Changelog 2020 v2.00

Changelog 2020 v1.00

---------------------------------------------------------------------------------------

Changelog 2019 v5.00

Changelog 2019 v4.00

Changelog 2019 v3.00

---------------------------------------------------------------------------------------

Changelog 2018 v2.11

Changelog 2018 v2.10

Changelog 2018 v2.00

Sila bandingkan jadual yang dipapar disini dengan jadual rasmi yang telah disahkan. Jika terdapat perbezaan, gunakan jadual di laman web kerana jadual yang dipapar disini adalah yang terkini.

Maklumat berkenaan versi jadual

Format versi jadual adalah seperti berikut : 20YY Va.bc dimana, 

YY, adalah tahun jadual

a, adalah siri penjanaan. Jika terdapat penjanaan semula, siri 'a' akan bertambah

b, tiada penjanaan tetapi ada kemasukan guru dan pertukaran subjek dikalangan guru.

c, tiada perubahan guru, cuma terdapat perubahan kedudukan subjek pada jadual waktu guru.

 

Sila baca komen berkenaan jadual 2023 v1.00

Penjanaan jadual sangat mengambil berat perkara-perkara di bawah, namun disebabkan banyak kekangan maka ada diantara guru yang mendapat peruntukan jadual yang tidak ideal. Antara perkara-perkara yang terpaksa dilakukan ialah:

Kekangan dan punca:

Perubahan jadual waktu yang telah disahkan secara rasmi akan menyebabkan jadual guru yang lain turut menerima kesan. Kebiasaannya ia akan memberikan kesan yang negatif seperti waktu berturut-turut, kehilangan penggunaan bilik/makmal dan pecah SET. Berikut adalah permintaan perubahan yang sukar dilakukan.

Permintaan untuk tujuan diatas sebaiknya dilakukan oleh guru yang ingin membuat perubahan secara suka sama suka dengan guru yang yang terlibat. Jika telah berbuat demikian, sila maklumkan kepada JK Jadual untuk dikemaskini di dalam sistem bagi mengelakkan masalah semasa penjanaan kelas relief. Kerjasama guru-guru adalah sangat diharapkan untuk kelancaran jadual yang telah disusun. 

Penjanaan jadual KSSM yang bermula pada tahun 2017 adalah lebih sukar dari tahun sebelumnya (KBSM). Jadual KSSM menetapkan bilangan waktu minimum 1 sesi pembelajaran adalah 1 jam (2 waktu) dan ini amat sukar jika terdapat waktu ganjil pada hari tertentu seperti hari Jumaat. Oleh yang demikian, hampir separuh dari jadual tidak dapat dijanakan sempurna oleh komputer dan perlu dilengkapkan dengan cara manual. Jika tertadapat susunan yang tidak teratur pada jadual individu guru itu adalah disebabkan kesukaran untuk menyusun jadual yang sangat komplek oleh ketidakupayaan pemikiran manusia iaitu saya.